Kommunikation

“Vi är i en ständig rörelse framåt och erbjuder spännande tjänster och produkter

Idag ändras behoven av traditionella reklambyråtjänster. Byråer som är uppbyggda enligt det gamla AD, Designer, Copy, Projektledare, Originalare, Produktionsledare med flera blir färre och större och mer kostsamma. Kunskapen flyttar ut till marknadsavdelningarna men ibland så behövs speciallisten/erna. Problemen med kunskapsluckor uppstår där när tjänster eller specialprodukter ska beställas.

Ta hjälp av oss så guidar vi in rätt kompetens till ditt projekt antingen tillfälligt eller under längre tid!